"Det er ikke detaljene som opptar meg, men linjene i landskapet"